ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a)  www.ebrarbilgisayar.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İSTİKLAL MAH. MİTHAT PAŞA CAD. AĞAOĞLU İŞ MERKEZİ NO:9 K:2 D:62 ÜMRANİYE İSTANBUL adresinde mukim HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. (Bundan böyle “HİSTANBUL BİLGİSAYAR” olarak anılacaktır).
b)  www.ebrarbilgisayar.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın sahip olduğu internet sitesi  www.ebrarbilgisayar.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.  Üye,  www.ebrarbilgisayar.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, HİSTANBUL BİLGİSAYAR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HİSTANBUL BİLGİSAYAR'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye, www.ebrarbilgisayar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye,  www.ebrarbilgisayar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.ebrarbilgisayar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HİSTANBUL BİLGİSAYAR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ebrarbilgisayar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden HİSTANBUL BİLGİSAYAR'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden üye iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HİSTANBUL BİLGİSAYAR’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HİSTANBUL BİLGİSAYAR'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  www.ebrarbilgisayar.com internet sitesi yazılım ve tasarımı HİSTANBUL BİLGİSAYAR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR tarafından  www.ebrarbilgisayar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. HİSTANBUL BİLGİSAYAR, üyenin  www.ebrarbilgisayar.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.ebrarbilgisayar.com ve HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, HİSTANBUL BİLGİSAYAR’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.ebrarbilgisayar.com ve HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.ebrarbilgisayar.com ve HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece HİSTANBUL BİLGİSAYAR iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.ebrarbilgisayar.com ve HİSTANBUL BİLGİSAYAR TEKN.ELEK.İNŞ.LTD.ŞTİ. iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini HİSTANBUL BİLGİSAYAR’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.14.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 
(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HİSTANBUL BİLGİSAYAR’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
(b) www.ebrarbilgisayar.com ve HİSTANBUL BİLGİSAYAR web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye HİSTANBUL BİLGİSAYAR web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya HİSTANBUL BİLGİSAYAR web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, HİSTANBUL BİLGİSAYAR'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.  HİSTANBUL BİLGİSAYAR, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 
Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda sistemde kayıtlı olan mail adresinden iptal talebini içeren maili info@ebrarbilgisayar.com adresine göndermesi yeterlidir.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya HİSTANBUL BİLGİSAYAR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HİSTANBUL BİLGİSAYAR üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtifallerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtifallerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.